Alt må frem!

Har du tips om hva som bør stå på denne siden - vi lover anonymitet men må ha fakta for å publisere.

Tips her egilorg@gmail.com

Her er det vi vet:

19.03.15 - Stortingets kontrollkomité: Avgivelse

16.03.15 - Stortingets kontrollkomité: Siste justering saksordførermerknad

12.03.15 - Lundteigen fillerister prosessen med å velge sjukehustomt

Lundteigen har i sin meget omfattende merknad dokumentert grundig det maktspillet som pågikk mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt i prosessen med å velge tomt. —Geir Strand (Sunnmørsposten)
http://www.smp.no/nyheter/article10743836.ece

10.03.15 - Stortingets kontrollkomité: 2. utkast saksordførermerknad

06.03.15 - Stortingets kontrollkomité:Tilsvar

26.02.15 - Stortingets kontrollkomité: Utkast saksordførermerknad

16.02.15 - Høring i Stortingets Kontrollkomité - Flyttet til 13.2

http://www.tk.no/Lundteigen_blir_saksordf_rer_for_H_ie_h_ring-5-51-18262.html

13.02.15 - Høringen flyttet til fredag den 13.

http://www.tk.no/H_ie_grilles_fredag_den_13_-5-51-20560.html

04.02.15 - Slik blir høringen

http://www.rbnett.no/nyheter/article10611872.ece

03.02.15 - Møte i Stortingets kontrollkomité: Saksforberedende

http://www.smp.no/nyheter/article10561193.ece

29.01.15 - Ordfører Øyen nekter å gi full innsyn

http://www.nrk.no/mr/vil-ikke-offentliggjore-sms-1.12178435

29.01.15 - Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal besøker ordførere i Molde og Kristiansund

http://www.rbnett.no/nyheter/article10590797.ece

22.01.15 - Det var ingen instruks (red.anm. selvsagt Høie, vi har hørt den før)

«Det var ingen instruks. Jeg ga henne en frist for å starte en prosess for å finne en løsning med Andersen.»

Adresseavisen spør så om hvorfor fristen Styve Holte fikk var så kort og hva det var som hastet sånn.

«Det som hastet var å starte en prosess»

—Bent Høie og Adressa+
http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article10566324.ece

21.01.15 - Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Vi må ta på mistillitserklæringen fra overlegene på alvor. Det er viktig for å gjennomføre det vi skal gjøre videre i saka. I årene framover må helseforetaket spare 90 millioner kroner årlig, og da er det viktig å få med seg de ansatte —Styremedlem Kirsti Slotsvik
http://www.smp.no/frapapir/article10562835.ece

21.01.15 - Styreleder Stein Kinserdal vil ikke forklare seg i dagens styremøte i HMR

Jeg forholder meg til eieren min, så vil jeg raskt etter høringen forholde meg til styret mitt, og i hvilken grad de uttrykker tillit. —Styreleder Stein Kinserdal
http://www.smp.no/nyheter/article10562836.ece#.VL9R7Rv1WFA.facebook

21.01.15 - Kinserdal: - Vurderer framdeles å trekke meg

http://www.tk.no/Kinserdal____Vurderer_framdeles___trekke_meg-5-51-18823.html

21.01.15 - Styremøte Helse Møre og Romsdal

http://www.tk.no/M__spare_630_millioner_-5-51-16540.html

20.01.15 - Møte Stortingets Kontrollkomité. Avgjør hvem som skal være saksordfører.

20.01.15 - Eks-styreleder, John Harry Kvalshaug, vil gi Stortinget sin oppfatning av hvorfor han ble avsatt i Helse Møre og Romsdal

http://www.tk.no/Kvalshaug_lover___legge_alle_kort_p__bordet-5-51-17917.html

20.01.15 - Per Olaf Lundteigen blir saksordfører i høringen til Bent Høie

Jeg har merket meg det ordfører Dahl sa. Jeg synes det var en uklok uttalelse, fordi det kunne indikere at andre uttaler seg mindre rettskaffent for komiteen. —Per Olaf Lundteigen
http://www.smp.no/nyheter/article10561193.ece
http://www.tk.no/Lundteigen_blir_saksordf_rer_for_H_ie_h_ring-5-51-18262.html

19.01.15 - Per Olaf Lundteigen er lei av politikere som «verken sier sannheten eller lyver».

Det er første bud at man kommer bort i fra denne ukulturen. Jeg skal medvirke til å rydde opp, men det er ikke så lett da det ikke er alle som er glade i det —Per Olaf Lundteigen
http://www.tk.no/Bretter_opp_ermene_foran_H_ie_h_ringen-5-51-17788.html

17.01.15 - Sunnmørslege mener Müller må stille opp i høringen

– Vi får håpe folk sier sannheten der —Margaret Sævik Lode er hovedtillitsvalgt for overlegene i Ålesund
http://www.tk.no/Sunnm_rslege_mener_M_ller_m__stille_opp_i_h_ringen-5-51-17305.html

17.01.15 - Bernd Müller ønsker å delta på sjukehushøring

– Jeg har bedt Bård Vegar Solhjell formidle i kontrollkomiteen at jeg ønsker å delta på sjukehushøring —Bernd Müller
http://www.rbnett.no/nyheter/article10552753.ece

16.01.15 - Orkidé saksøker ikke staten i sjukehussaken

http://www.rbnett.no/nyheter/article10555394.ece

15.01.15 - Advokat Edvard T. Eide på seg oppdrag gratis for å hjelpe barn som er rammet av den helgestengte barneavdelingen i Kristiansund

- Samsvarer ikke med FNs barnekonvensjon —Advokat Edvard T. Eide
http://www.tk.no/__Samsvarer_ikke_med_FNs_barnekonvensjon-5-51-16597.html

15.01.15 - Helse Møre og Romsdal må spare 630 millioner

http://www.tk.no/M__spare_630_millioner_-5-51-16540.html

13.01.15 - Alle fakta er ikke kommet på bordet i denne saken ennå, sier avgått direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik

http://www.nrk.no/mr/eidsvik-om-horing-1.12148850
http://www.tk.no/Eidsvik____Alt_er_ikke_kommet_fram-5-51-15817.html

13.01.15 - Tillitsvalgte presset Trond Michael Andersen om å få Astrid Eidsvik fjernet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/helseministeren-ville-fjerne-sykehus-toppsjef/a/23373347/

13.01.15 - Jeg bryter tausheten om det blir åpen høring sier Trond Michael Andersen.

Jeg bryter tausheten om det blir åpen høring. —Trond Michael Andersen
http://www.adressa.no/nyheter/moreromsdal/article10538182.ece

13.01.15 - Høyres Helge Orten sier at han oppfatter helseministerens svar på brevet til kontrollkomiteen som grundig og opplysende.

http://www.rbnett.no/nyheter/article10538554.ece

13.01.15 - Bredt flertall for høring. Kun Høyres to medlemmer Michael Tetzchner og Erik Skutle stemte mot.

http://www.smp.no/nyheter/article10538567.ece

12.01.15 - Helseminister Bent Høie innrømmer å ha gitt uttrykk for at han foretrakk Molde fremfor Kristiansund i sykehusstriden.

http://www.nrk.no/norge/hoie-innrommer-til-kontrollkomiteen_-helte-mot-molde-1.12117794

12.01.15 - Per Lundteigen: Høie vi sees til åpen høring i kontrollkomiteen.

Høie vi sees til åpen høring i kontrollkomiteen. —Per Lundteigen
http://www.adressa.no/nyheter/moreromsdal/article10538182.ece

12.01.15 - Helseminister Bent Høie sier han unnlot å svare på Stortingets spørsmål om sykehussaken i Møre og Romsdal fordi han mente det ville være «uheldig» om helsestyrene fikk vite hans mening

Holdt munn for å ikke påvirke helsestyrer —Bent Høie
http://www.smp.no/ntb/innenriks/article10535807.ece

09.01.15 - Arbeiderpartirepresentanter møter leder av Stortingets kontrollkomité Martin Kolberg.

http://www.smp.no/nyheter/article10526684.ece

08.01.15 - Molde-ordfører Torgeir Dahl: Vi har ikke vært perfekt vi heller.

http://www.tk.no/Dahl_kommer_p__operapremiere-5-51-14011.html

07.01.15 - Nordmøre og Romsdal politidistrikt bekrefter ovenfor media at Else-May Botten har anmeldt kristiansunder for alvorlige trusler.

http://www.nrk.no/mr/else-may-botten-ble-truet-1.12134377

06.01.15 - Bent Høie må svare på sju nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

http://www.nrk.no/mr/nye-sporsmal-til-hoie-1.12134994

06.01.15 - De tillitsvalgte i norsk sykepleierforbund i Ålesund, Volda og Kristiansund støtter nå kravet fra leger i Ålesund og Kristiansund, om at direktøren i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, bør ta sin hatt å gå.

http://www.smp.no/nyheter/article10426503.ece

05.01.15 - Det var et råd sier Daniel Haga om setningen «Her mener jeg vi bør opptre med stor raushet» i epost til Astrid Eidsvik.

http://www.tk.no/__Her_mener_jeg_vi_b_r_opptre_med_stor_raushet-5-51-13390.html

31.12.14 - Alle kan gjøre en forskjell sier Statsminister Erna Solberg i nyttårstale til folket.

Alle kan gjøre en forskjell. —Statsminister Erna Solberg
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/her-er-statsminister-erna-solbergs-nyttaarstale/a/23366050/

31.12.14 - Legeforeningen i Kristiansund, Ålesund og Volda har forfattet en mistillitserklæring mot Kinserdal

Når Kinserdal i møte med helseministeren oppfattet et så tydelig signal til støtte for Hjelset at han formidlet det skriftlig til Eidsvik og sågar tenkte at det burde vært foretaksmøte på det, så er det ikke troverdig når han i ettertid forsøker å snakke det vekk —Legeforeningen i Kristiansund, Ålesund og Volda
http://www.smp.no/nyheter/article10501018.ece

23.12.14 - Høyreordfører i Molde Torgeir Dahl vet at Else May Botten og Jonas Gahr Støre holder seg unna.  Papiravis

23.12.14 - Britt Roald melder til Torgeir Dahl at Else May Botten er truet.  Papiravis

23.12.14 - Styremedlem Knut Ivar Egset i Helse Møre og Romsdal bekrefter overfor Britt Roald at Paul Valle nestleder i Helse Midt-Norge står fast på vedtak om Hjelset.  Papiravis

22.12.14 - Politisk rådgiver i HOD ber Torgeir Dahl systematisere sin kunnskap om saken/prosessen.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

19.12.14 - Helse og omsorgsminister Høie gjør et vedtak om at det nye fellesykehuset for Nordmøre og Romsdal skal legges til Oppdøl ved Molde.

http://www.smp.no/nyheter/article10470534.ece

19.12.14 - Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal skal bruke jula på å vurdere om han vil trekke seg.

http://www.nrk.no/mr/kinserdal_-vil-bruke-jula-til-a-vurdere-om-jeg-bor-trekke-meg-som-styreleder-1.12114881

19.12.14 - Jeg har jevnlig kontakt med styreledere i helseforetakene det er en legitim kontakt og har det har jeg med alle sammen i vanskelige saker.

http://m.db.no/2014/12/19/nyheter/innenriks/sykehusstrid/36819650/?www=1

19.12.14 - På spørsmål om Bent Høie kjente til at Daniel Haga har vært forkjemper for Molde tidligere svare høie: - Jeg klarer ikke ha oversikt over hva alle har ment i de mange ulike korsveiene som har vært i denne saken.

http://m.db.no/2014/12/19/nyheter/innenriks/sykehusstrid/36819650/?www=1

18.12.14 - Jusprofessor: – Alt tyder på alvorlige feil

Det er lite klokt og betryggende hvis man nå presser frem en avgjørelse i denne saken, før det er avklart om slike feil er gjort, og eventuelt gjennomført en ny saksbehandlingsrunde på korrekt måte —Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, ved Universitetet i Bergen, som er ekspert på forvaltnings- og helse- og sosialrett.
http://www.smp.no/nyheter/article10466579.ece

18.12.14 - Styret i Helse Midt-Norge for Opdøl med åtte mot to stemmer.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norge-gar-for-sykehus-i-molde-1.12108839

17.12.14 - Helse Møre og Romsdal stemmer for Hjelset - 5 mot 4. Knut Ivar Egset Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Stein Kinserdal og Petter Bjørdal stemmer mot Storbakken.

http://www.nrk.no/mr/flertall-for-sykehus-i-molde-1.12107154

17.12.14 - Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg mener at Bent Høie viker unna når han blir spurt om dialogen med Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Vil ha svar på ti spørsmål.

http://www.tk.no/__H_ie_viker_fortsatt_unna-5-51-9322.html

16.12.14 - Industri Energi krever en bedre utredning og godtar ikke svekket beredskap for offshorenæringen.

http://www.industrienergi.no/nyheter/offshoreberedskap-ma-vektlegges-sykehussaken/

15.12.14 - Kristiansunder ringer med fullt navn direkte til Else-May Botten.

http://www.tk.no/__Aldri_meningen___true-5-51-13771.html

12.12.14 - Høie nekter å svare om han har uttrykt tomteønske.

http://www.tk.no/Nekter___svare_p__om_han_har_uttrykt_tomte_nske-5-51-7693.html

12.12.14 - Torgeir Dahl håper på drittvær i morgen i Kristiansund.

http://www.tk.no/H_yre_ordf_rer_i_SMS___F_r_h_pe_p__drittv_r_i_morgen_-5-51-13096.html

11.12.14 - Daniel Haga: - Bygg det nye sykehuset på Opdøl.

http://www.tk.no/__Bygg_p__Opd_l-5-51-7084.html

10.12.14 - Styrepapirene publiseres. Helse Møre og Romsdal legger frem styresaken for plassering av sykehus uten innstilling til vedtak.

http://www.tk.no/N__f_r_vi_se_styrepapirene-5-51-6697.html

09.12.14 - Møte i fylkesutvalget. Et flertall på 9-4 krever at prosessen utsettes.

http://www.smp.no/nyheter/article10435741.ece

09.12.14 - Ola H. Strand innkaller til regionstyret til hemmelig telefonmøte. Orientering status.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

08.12.14 - Asmund Kristoffersen: Tanken om ett sykehus i fylket gjelder

En formidabel forbigåelse av sannheten —Asmund Kristoffersen
http://www.tk.no/__Tanken_om_ett_sykehus_i_fylket_gjelder-5-51-6202.html

08.12.14 - E-post fra Daniel Haga til to av styremedlemmene Stette og Valle

I samråd med styreleder oversendes utkast til innstilling slik det ligger per dato. Vi tror at det er nødvendig med et relativt detaljert vedtak, særlig fordi det er konkludert med at styret i Helse Møre og Romsdal får saken uten innstilling til tomtevalg» —Heter det i en e-post fra Haga til styremedlemmene Stette og Valle i Helse Midt allerede 8. desember.
http://www.smp.no/nyheter/article10497425.ece

08.12.14 - Lukket styremøte der Dag Hårstad konstitueres som ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

05.12.14 - Tillitsvalgte krever at direktør i Helse Midt må gå

- Styret i Helse Midt-Norge og Helseministeren har nå etter vår vurdering ingen andre valg enn å finne ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Vi har ikke lenger den nødvendige tilliten til nåværende konstituerte direktør. Tillitsvalgte ved Ålesund og Kristiansund sjukehus mener at Astrid Eidsvik må tilbys å komme tilbake som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Vi ønsker at Eidsvik med sin sterke integritet kommer tilbake for å sluttføre behandlingen av Idefaserapporten neste år. Bare det vil på kort sikt kunne gjenskape den nødvendige tilliten og begrense skadevirkningene av det som har skjedd —Margaret Sævik Lode og Ralph Herter i en pressemelding
http://www.smp.no/nyheter/article10421593.ece

04.12.14 - Astrid Eidsvik går på dagen av som Adm. direktør i Helse MR.

I dette arbeidet har eg vektlagt at prosessen skulle vere open og transparent fram mot det vanskelege lokaliseringsvalet og at den vart leia på ein god måte med involvering og openheit. —Eidsvik
Eg opplev no i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har gripe inn i prosessen lokalt før mi innstilling til styret er klar. Dette tolkar Eg dithen at Helse Midt-Norge ikkje har tillit til dømekrafta mi knytt til innspurten av Dette krevjande arbeidet og det gjer at eg no vel å gå av som administrerande direktør —Eidsvik
http://www.nrk.no/mr/helsetopp-gar-av-pa-dagen-1.12082317
http://www.smp.no/nyheter/article10418664.ece

04.12.14 - Helse og omsorgsminister Bent Høie: - Jeg har ikke grepet inn i sykehussaken og instruert Helse Midt-Norge.

http://www.rbnett.no/nyheter/article10419154.ece

04.12.14 - Møte for styremedlemmer pr telefon - lukket møte.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

03.12.14 - Daniel Haga sender e-post til Torbjørg Vanvik styreleder i Helse Møre og Romsdal og direktør i Helse Midt-Norge med ønske om å vise stor raushet i sluttavtalen til Astrid Eidsvik.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

03.12.14 - Styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal sender e-post til Astrid Eidsvik: Høie lot det skinne gjennom men uten at han sa det eksplisitt at han mener Hjelset er det opplagte valget.

http://www.smp.no/nyheter/article10476648.ece

02.12.14 - Kinserdal i e-post til Eidsvik: Begge er svært opptatt av at det vil være en katastrofe for hele sjukehussaken om du trekker deg før nyttår

http://www.smp.no/nyheter/article10477861.ece

28.11.14 - Direktørene og styreledere møtes på Gardermoen. Trekker kravet om enighet.  Papiravis

27.11.14 - Nytt møte. Astrid Eidsvik konkluderer med at hun heller mot Storbakken etter tre års utredning. Daniel Haga vil ha Oppdøl ifølge fagdirektør Odd Jarle Veddeng.

http://www.tk.no/Dro_konklusjonen__n_m_ned_f_r_styrem_tet-5-51-11959.html

24.11.14 - Torgeir Dahl mer enn antyder at toppsjef i Helse Midt Norge Daniel Haga er Bent Høies forlengede arm i saken.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

23.11.14 - Torgeir Dahl møter statsminister Erna Solberg.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

19.11.14 - Torgeir Dahl møter statsminister Erna Solberg.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

19.11.14 - Hastemøte på Gardermoen. Torbjørg Vanvik og Daniel Haga bestiller flybilletter til et møte med ledelsen i Helse Møre og Romsdal på Gardermoen samme ettermiddag.  Papiravis

18.11.14 - Styreleder Ola H. Strand innkaller til et hemmeligholdt og lukket styremøte i Stjørdal.

http://www.tk.no/Dro_konklusjonen__n_m_ned_f_r_styrem_tet-5-51-11959.html

18.11.14 - Torgeir Dahl og Bent Høye sitter relativt nærme hverandre på en middag sammen med en rekke Høyre-ordførere fra Sunnmøre.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

17.11.14 - Helse Midt-Norges saksbehandler konkluderer med Oppdøl.

http://www.tk.no/Dro_konklusjonen__n_m_ned_f_r_styrem_tet-5-51-11959.html

15.11.14 - Regionuttalelse fra Høyre Sunnmøre med anbefaling av et nytt sykehus plassert på Hjelset.

http://www.tk.no/Slik_jobbet_de_for_Hjelset-5-51-13072.html

14.11.14 - Presentasjon av ROS-analyse og internt møte Stjørdal.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

12.11.14 - Lukket møte i styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. Tidens Krav lukket ute av møtet. Saksforberedende står på sakslisten.

http://www.tk.no/nyheter/article7689454.ece

05.11.14 - Helse Midt-Norge har felles seminar i Namsos.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

30.10.14 - Ola H. Strand oppnevnt som ny styreleder for Helse Midt-Norge på foretaksmøte i Oslo.

http://www.tk.no/nyheter/article7667967.ece

30.10.14 - Ellen Engdahl blir vurdert inhabil som nytt styremedlem da hun har frontet sykehus på Storbakken.

http://www.tk.no/Stiller_sp_rsm_l_rundt_styrevalg-5-51-7735.html

30.10.14 - Liv Stette nytt styremedlem på tross av at hun har skrevet høringsuttalelse for Sunnmøre regionråd som støtter Hjelset.

http://www.tk.no/nyheter/article7667967.ece

30.10.14 - Nytt lukket styremøte - agendaen er "Bli kjent".

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

29.10.14 - Enighetsmøtet som Ola H. Strand og Stein Kinserdal har bedt om en uke i tidligere avholdes. (papiravis)

24.10.14 - Toppledermøte mellom Daniel Haga Torbjørg Vanvik og Ola H. Strand i Stjørdal. «Jeg har behov for å avstemme hvem som har snakket med hvem om hva» skriver Vanvik i en epost til Haga.

http://www.tk.no/Dro_konklusjonen__n_m_ned_f_r_styrem_tet-5-51-11959.html

22.10.14 - Stein Kinserdal og Ola Strand: Avtalte enighet og fisket

«Det er viktig å skape trygghet om prosessen, herunder avklare hvilke evt. føringer som ligger ift. tomtevalg, enten fra helseminister eller HMN. HMN-styret må trygges på prosessen. Vi bør i møtet ta mål av oss å bli enige om før beslutninger skal tas» —Notat fra møtet
http://www.smp.no/nyheter/article10503729.ece#.VKbl-XhQFYI.facebook

14.10.14 - Adm. dir Trond Michael Andersen sier opp sin stilling i Helse Midt-Norge. Opplever ikke lenger at han har nødvendig tillit for å kunne utføre en god jobb som toppleder i virksomheten.

http://www.nrk.no/trondelag/helsetopp-sier-opp-1.11986274
http://www.rbnett.no/nyheter/article10232157.ece
http://www.tk.no/nyheter/article7639177.ece

14.10.14 - Helse Midt-Norge har hemmelig styremøte pr telefon - Orientering om av adm. dir har sagt opp.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

14.10.14 - Daniel Haga blir konstituert i stillingen som administrerende direktør.

http://www.rbnett.no/nyheter/article10232157.ece
http://www.tk.no/nyheter/article7639177.ece

14.10.14 - Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet på St. Olavs Hospital Sigmund Eidem: Vi har ønsket at Trond Michael Andersen skal gå av i et halvt år.

http://www.tk.no/nyheter/article7639177.ece

13.10.14 - Marthe Styve Holte trekker seg som styreleder i Helse Midt-Norge. Styret blir detaljstyrt av eier sier hun i pressemelding.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10227511.ece
http://www.nrk.no/mr/trekkjer-seg-som-styreleiar-1.11983596

13.10.14 - Else-May Botten deltar i ROR-møte om sykehussaken der "Hvordan jobber vi videre framover" står på sakslisten.

http://www.tk.no/Botten_deltok_p__ROR_m_te-5-51-12694.html

13.10.14 - Helse Midt-Norge har hemmelig styremøte pr telefon - Orientering om av styreleder trakk seg – konstituerer Ole H. Strand i stillingen som styreleder i Helse Midt-Norge.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

10.10.14 - Bekymringsmelding sendt til Bent Høie undertegnet av sju tillitsvalgte fra St. Olavs Nord-Trøndelag samt Molde-legen Bernd Muller.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10236806.ece
http://www.tk.no/H_yre_ordf_rer_i_SMS___F_r_h_pe_p__drittv_r_i_morgen_-5-51-13096.html

06.10.14 - Sunnmøre Regionråd støtter Hjelset høringsuttalelsen skrevet av Liv Stette.

http://www.rbnett.no/nyheter/article10203598.ece

01.10.14 - Styret i Helse Midt-Norge besøker alle de tre aktuelle vertskommunene for det nye sykehuset. Med på turen er også styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal.

http://www.tk.no/H_yre_ordf_rer_i_SMS___F_r_h_pe_p__drittv_r_i_morgen_-5-51-13096.html

29.08.14 - Helse Midt-Norge gjennomfører en studietur til Karolinska instituttet i Stockholm. Til stede er samhandlingsdirektør Daniel Haga og styrets nestleder Ola H. Strand.

http://www.nrk.no/mr/helse-midt-norges-hemmelige-moter-1.12093956

26.08.14 - Helse og omsorgsminister Bent Høie signaliserer/har signalisert til styreleder Marthe Styve Holte i Midt-Norge at han heller mot Molde.

http://www.tk.no/H_ie_ville_allerede_i_sommer_ha_Molde-5-51-7591.html
http://www.smp.no/nyheter/article10446372.ece

07.04.14 - John Harry Kvalshaug får ikke fornyet tillit som styreleder i Helse Møre og Romsdal

http://www.rbnett.no/nyheter/article9472213.ece

03.09.13 - Molde-ordfører med et tydelig signal

La meg gi et tydelig signal: Molde og Romsdal vil aldri akseptere at en 300-års stolt sykehustradisjon i Molde blir brutt. Det betyr at bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal må skje i aksen Molde —Torgeir Dahl
Vel, toppsjef Astrid Eidsvik har tidligere uttalt at Eikrem ikke er aktuelt fordi det ikke er en akseptabel plassering for Kristiansund. Da finner det jeg ikke urimelig at vi også tydeliggjør hva vi mener om en akseptabel plassering for oss i Molde —Torgeir Dahl
http://www.tk.no/nyheter/article6840314.ece

02.02.11 - - Vi ønsker nytt sykehus i Molde. Vi ønsker å finne løsninger som kan gi nytt sykehus her i byen. Vi er også villige til å ta i bruk utradisjonelle løsninger for å finansiere et nytt sykehus, sier Bent Høie

Prosessen har vært totalt ødeleggende. Det helseministeren har lagt opp til vil være ødeleggende for helsetilbudet i hele regionen. I realiteten har hun laget et sykehusvesen i dette fylket som er i krig med seg selv. Dette vil gå ut over pasientenes tilbud —Helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie
http://www.nrk.no/mr/--flau-over-eget-parti-1.7488914

07.01.11 - Erna med klart ja til Molde

http://www.rbnett.no/nyheter/sjukehus/article297091.ece

24.04.09 - Erna vil vere garantist for at Molde får nytt sjukehus.

Høgre vil sørge for at det blir bygd nytt sjukehus i Molde. Det trengs eit nytt sjukehus og dette er ein fantastisk sjanse til at dette blir eit pionersjukehus for ein ny måte å tenke helse på. —Erna Solberg
Ei innbyggarundersøking bestillt av Molde kommune viser at løfte om sjukehusbygging er noko som kan falle i god jord når moldensarane skal stemme til hausten. —Molde kommune
http://www.nrk.no/mr/erna-lover-nytt-sjukehus-1.6581619

01.01.01 - Helseforetaksloven trer i kraft

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93